מקורות

מבחר מקורות בהם נעשה שימוש בכתיבת הספר "מול השער הנעול – האודיסיאה של מעפילי כנסת ישראל". הרשימה המלאה מופיעה בספר בעמוד 142

השערים פתוחים, אסופת זכרונות פלי"ם, העפלה 1945-1948, קרן פלי"ם, שמואל ינאי ויוסף אלמוג 2001

ספר הפלמ"ח, (עורך זרובבלל גלעד), ארגון חברי הפלמ"ח והקיבוץ המאוחד תשי"ג

ספר תולדות ההגנה, עם עובד 1973

אביגור, שאול – עם דור ההגנה, משרד הבטחון 1971, 1977

אבריאל, אהוד – פיתחו השערים, ספריית מעריב 1976

אטינגר, עמוס – צניחה עיוורת (שייקה דן). זמורה ביתן 1986

אלתרמן, נתן – הטור השביעי, עם עובד תש"ח

ארצי, יצחק – יומן האנייה "כנסת ישראל", עיתון "הבוקר" (מאמר) 12.10.1962

בוגנר, נחום – אי הגירוש, העמותה לחקר מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגור, אוניברסיטת תל אביב, עם עובד 1991

בוגנר, נחום – ספינות המרי, משרד הבטחון, המרכז לתולדות כוח המגן ה"הגנה" 1993

בועז, אריה – עלום ונוכח בכל (שאול אביגור), משרד הבטחון 2001

בן-אפריים, יצחק (מנו), ממצור בארץ ליהדות נצורה, ספריית פועלים 1996

ברנר, אורי – הפלמ"ח, לוחמיו ומבצעיו, עמיקם 1978

וייץ, יחיעם (עורך) – פלמ"ח – שתי שיבולים וחרב, משרד הבטחון והעמותה לחקר כח המגן וההגנה ע"ש ישראל גלילי 2000

כץ, שמואל – גורלו של צייר, ספריית הפועלים 2003

נאור, מרדכי – ספר המאה, עם עובד ומשרד הבטחון 1996

עופר, תהילה – כל אתר נושא מזכרת, ארגון חברי ההגנה בתל אביב 1998

רוזן, יונה – נקראתי ואלך, העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה 2002

ריבלין, גרשון – הלילה והיום הם ארץ ישראל, ארגון ההגנה בישראל 1992

ריבלין, גרשון ועליזה – זר לא יבין, ספר הכינויים, משרד הבטחון והמרכז לתולדות כח המגן וההגנה על שם ישראל גלילי 1998

שערי, דוד – גירוש קפריסין. הספריה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית ומעריב 1973

מודעות פרסומת