מורשת ההעפלה

ויעפילו לעלות אל ראש ההר
במדבר, יד, מד

ה'העפלה' – העלייה בלתי–חוקית אל ארץ-ישראל הידועה והמוכרת גם כ'עלייה ב' ' – הינה אחד המפעלים הגדולים של ההיסטוריה היהודית במחצית הראשונה של המאה העשרים, ואחת התופעות המרתקות בהיסטוריה של התנועה הציונית, שהפגישה בין ארץ-ישראל לבין הגולה בשנים הרות גורל לעם היהודי.

ה'העפלה' מבטאת את מאבק ההישרדות הלאומי והאישי, את השאיפה להגיע אל ארץ-ישראל תוך עקיפת הבריטים ושלא ברשותם, את אחריותו של היישוב העברי בארץ כלפי יהדות הגולה, ואת נסיונותיו להצלת יהודים שחיו תחת המשטר הנאצי וגרורותיו. (מתוך מבוא ל"ספר ההעפלה" על פי שמואל-סמק ינאי ובידי יואב רגב)

מלבד הספר "מול השער הנעול – האודיסיאה של מעפילי כנסת ישראל" המתאר בכתב ובציורים מקוריים את מסעה של אניית המעפילים "כנסת ישראל", ישנם מסמכים רבים, כתובים, מצולמים ומוקלטים המתארים את מפעל ההעפלה. בעמודים אלו נשתדל להביא מבחר מגוון של חומרים העשויים להעשיר את הידע של הציבור אודות ההעפלה הימית לארץ ישראל ולהעניק מעט מהחוויה של המעפילים, ממעשיהם של פעילי ההעפלה ומלווי האניות ומתרומתם של אנשי היישוב העברי בארץ למפעל חשוב זה.

מקורות בהם נעשה שימוש לכתיבת הספר "מול השער הנעול – האודיסיאה של מעפילי כנסת ישראל"

מצגות מולטימדיה בהקשר ההעפלה, מקוריות וייחודיות

קבצי וידאו אודות ההעפלה הימית ומבצעי הפלי"ם

קבצי קול של סמק ינאי, מפקד הפלי"ם האחרון ומספר סיפורים מוכשר

קישורים אודות אניית המעפילים "כנסת ישראל" וההעפלה הימית בכלל

תצלומים מתקופת ההעפלה והפלי"ם

מודעות פרסומת